wiee

sidan värms upp, tack

Användarvillkor

Vi värnar om din integritet och bär ansvaret om att skydda dina personuppgifter.

Användarvillkor


Beskrivning av tjänsten

Swepearl AB (”Swepearl AB”) tillhandahåller en portal (”Portalen”) där företag (”Säljare”) kan erbjuda sina varor och tjänster (”Produkt”) till företagskunder och privatpersoner (”Köpare”) på ett smidigt sätt. En Kund som letar efter en specifik Produkt kan enkelt via Portalen lägga önskvärt antal beställningar och genomföra betalningen för dessa. Portalen erbjuder Säljaren ett flexibelt sätt att erbjuda sina Produkter, möjliggöra beställningar och få en övergripande sammanställning av all försäljning. (Portalen nås via ”Säljarens” webbportal)

Kunder och Säljare har möjlighet att ingå avtal om Produkter via Portalen sinsemellan. Swepearl AB agerar som en förmedlare av Portalen, men avtal gällande Produkter och leverans av dessa ingås uteslutet mellan Säljare och Köpare. Swepearl AB ansvar inte för leverans av Produkten eller någon annan del av avtalet mellan Köpare och Säljare. Vidare ansvarar Swepearl AB inte heller för laglighet, korrekthet eller i övrigt för del av innehållet i erbjudandet av Produkten eller köpet därav.


Regler för användning av Portalen


För att registrera sig hos och använda Portalen måste användaren ha behörighet och befogenhet att företräda och binda Kunden till avtal med Swepearl AB och eventuell Säljare. Som användare av sidan godkänner du dessa villkor och användning av Portalen i enlighet med dessa villkor för de beskrivna användningsområdena.

Vid registrering intygar användaren att alla angivna uppgifter är korrekta och att användaren har fullmakt att använda uppgifter som inte tillhör användaren själv. Vid användning som går emot eller på annat sätt bryter mot detta avtal, missbruk eller annan otillåten eller lagstridig användning har Swepearl AB alltid rätt att begränsa, förhindra eller återkalla rätten till användning av Portalen eller att säga upp användarkontot. Swepearl AB har även rätt att säga upp användarkontot om användaren inte varit aktiv under en längre period.


Immateriella rättigheter


Swepearl AB eller dess licensgivare äger alla immateriella och andra rättigheter inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, know-how, databasrättigheter, konstruktioner och varumärken. Alla immateriella rättigheter goodwill som kan uppstå vid användning av Portalen tillfaller Swepearl AB. Vid användning av Portalen överförs och tillfaller ingen äganderätt till material som återfinns på Portalen till användaren.


Personuppgiftshantering & cookies


Swepearl AB behandlar personuppgifter enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Vi använder kundens personuppgifter till att skapa och administrera deras konto, för att erbjuda och leverera våra tjänster, samt för analys och vidareutveckling av våra tjänster. Vi kan komma att använda kundens Information för att kontakta kunden och lämna information om såsom administrativa meddelanden och relevant information för användning av webbplatsen. Om kunden inte önskar erhålla dessa meddelanden har denne alltid rätt att tacka nej, vilket han/hon gör genom att kontakta oss på support@swepearl.se

Dataskydds-Policy (GDPR) - läs mer här


Ansvarsfrihet, force majeure etc


Swepearl AB kan inte garantera det, men gör sitt yttersta i att se till att Portalen uppfyller säkerhetskrav och att innehållet i dessa villkor och i Portalen är riktiga. Swepearl AB ansvarar inte för något innehåll som relaterar till Produkter, priser, leverans eller annat som relaterar till eller anges av varje enskild Säljare.